Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen är den obligatoriska MC-försäkringen som alla motorcyklister måste ha så länge deras MC är i trafik. Det är bara om du inte använder din MC och ställer av den som du inte behöver ha en trafikförsäkring.

En trafikförsäkring skyddar inte din motorcykel överhuvudtaget och inte heller det du fraktar på den om du skulle råka ut för en olycka, såvida inte någon annan orsakat olyckan för då är det dennes försäkring som gäller. Om du vill skydda din MC mot skador och stöld måste du teckna en mer omfattande MC-försäkring, det vill säga en halv- eller helförsäkring.

Det här ingår i trafikförsäkringen

Personskador. Trafikförsäkringen ger ett ekonomiskt skydd för personskador, både för föraren och för medpassageraren, samt för dina medtrafikanter om du orsakar en olycka. Om någon annan orsakar olyckan är det den andres försäkring som gäller.

Skador på andras fordon. Om du orsakar en olycka och till exempel krockar med ett annat fordon ger din trafikförsäkring ersättning för skadorna på den andres fordon. Din MC ersätts emellertid inte alls. Om det inte är du som har orsakat olyckan får du ersättning för skadorna på din MC via den andres försäkring.

Skador på annan egendom. Om du skulle råka köra in i grannens staket eller in i en lyktstolpe ger din trafikförsäkring ersättning för skadorna på grannens staket eller lyktstolpen, men inte för din MC.

Som du ser täcker en trafikförsäkring inte mycket, det är därför som vi på mcförsäkringen.com rekommenderar att du tecknar en halvförsäkring eller helförsäkring istället. I alla fall om du vill skydda din MC.

Comments are closed.