Skötseltips för MC

En MC försäkring ger ett skydd för maskinskador om du har en halv- eller helförsäkring, såvida din MC är högst 5 år gammal och inte har körts mer än 10 000 mil, men du får ingen ersättning för slitageskador och skador som uppkommit på grund av vanvård. Det är därför viktigt att du sköter om din MC om du vill att din MC-försäkring ska täcka så mycket som möjligt. Okej, du bör inte bara vårda din MC på grund av försäkringen utan även för din egen skull, för hur kul är det när MC:n pajar bara för att du har försummat den?

5 skötseltips för MC.

  1. Håll din MC ren och fin. En ren MC brukar vara en säkrare MC. Om du rengör din MC med jämna mellanrum märker du snabbt om något inte fungerar som det ska. Rengör även drev, kedja, och bromsoken någon gång då och då.
  2. Byt fjädring om det behövs. Om du använder din motorcykel frekvent och ofta kör på guppiga och kurviga vägar kan fjädringen bli rätt så sliten. Det här gör både att MC:n blir stum, vilket inte ger någon vidare körkänsla, och att slitaget på din MC ökar. Därför bör du kolla fjädringen ibland och byta ut den om så behövs.
  3. Justera kedjan. En för slak kedja gör att den riskerar att hoppa av och en för spänd kedja riskerar att gå av.
  4. Ha koll på lufttrycket. Kolla lufttrycket innan du kör iväg eller på närmsta bensinmack varje gång du använder motorcykeln. Lufttrycket påverkar köregenskaperna och greppvänligheten i allra högsta grad, så om du har ett för högt eller för lågt lufttryck kan det i värsta fall leda till en olycka.
  5. Ha koll på MC:ns essentiella delar. Kolla att bromsarna inte är för slitna, att stänkskyddet sitter som det ska så att det inte lossnar och låser hjulet och kolla att drevet är intakt.

Comments are closed.