Helförsäkring

En helförsäkring är det enda valet för dig som är riktigt rädd om din MC eftersom en helförsäkring ger din motorcykel ett heltäckande skydd. Den innehåller allt som en halvförsäkring innehåller samt en vagnskadeförsäkring. Om du inte har en helförsäkring kan det bli mycket dyrt för dig om din MC skadas på grund av en självförvållad olyckshändelse eller utsätts för skadegörelse. Då får du betala för skadorna själv.

Det här ingår i vagnskadeförsäkringen

Olycka och kollision. Helförsäkringens vagnskadeförsäkring ger ersättning om du orsakar en trafikolycka eller kolliderar med din motorcykel. Om du krockar med en medtrafikant och din MC blir skadat får du alltså ersättning för dessa skador. Det gäller även om du backar in i en bil, om du lyckas skrapa din MC mot en vägg eller kolliderar med ett träd.

Dikeskörning. Om du kör av vägen och din MC skadas får du ersättning. Det spelar ingen roll om du körde i diket för att du fick solen i ögonen, för att det var halt eller för att du var allmänt ofokuserad, du får alltid ersättning

Skadegörelse. Om din MC utsätts för skadegörelse ersätts du av ditt försäkringsbolag. Det gäller för alla slags skador, från små repor till en total demolering av din motorcykel.

Om du har en helförsäkring får du även ersättning om din motorcykel råkar välta och om ett träd faller på den. Ja, du är i stort sett skyddat mot allt som skadar din MC om du har en helförsäkring.

Comments are closed.