Halvförsäkring

En halvförsäkring för MC innehåller den obligatoriska trafikförsäkringen men ger även din MC ett visst skydd. Om du har en halvförsäkring för MC får du även ersättning för stöld, brand, glasskador, och maskinskador samt räddningshjälp och ett mycket bra rättskydd.

Stöld

Om någon stjäl din motorcykel, din motorcykelutrustning eller någon del av din motorcykel får du ersättning. Din självrisk blir normalt lägre om låser din MC med två godkända lås och/eller har ett motorcykellarm som är kopplat till en larmcentral. Tänk på att om du har lånat ut din MC till någon som sedan inte lämnar tillbaka den gäller inte halvförsäkringen, inte heller om någon i din familj stjäl din MC. Om en bortmonterad del av motorcykeln (som ersatts med en ny del) blir stulen brukar inte heller halvförsäkringen hjälpa till. Så lås in dina reservdelar!

Brandskada

De flesta halvförsäkringar för MC täcker brandskador som orsakas av blixtnedslag, explosion eller kortslutning av kablar. Brandskyddet skiljer sig en hel del hos olika försäkringbolag så titta närmare på vad som gäller i de olika halvförsäkringarna.

Maskinskada

Halvförsäkringen täcker skador på motorcykelns maskinella komponenter utom på drev och kedja som ständigt utsätts för slitage. En halvförsäkring för MC täcker i normala fall maskinskador på tunga motorcyklar men inte på lätta motorcyklar. Den tunga motorcykeln får inte heller vara äldre 5 år eller ha körts i mer än 10 000 mil för att du ska få ersättning för maskinskada.

Glasskada

Om ditt vind- och plexiglasskydd (siktskiva) spräcks eller krossas får du ersättning, men inte för strålkastarglas.

Räddning

Om du får driftstopp eller hamnar i en olycka så att du inte kan ta din motorcykel från haveriplatsen får du hjälp att transportera din MC till närmsta verkstad. Även om din MC blir stulen och hittas i obrukbart skick får du assistans.

Rättskydd

En halvförsäkring för MC ger dig ett riktigt bra rättskydd. Om hamnar i en tvist för att du anser att din motorcykel reparerats undermåligt på verkstan eller om du känner dig lurad vid ett köp eller en försäljning får du rättshjälp. Du får även rättshjälp om du hamnar i en tvist efter en trafikolycka. Rättskyddet innebär att du får hjälp med advokatkostnader och även mottpartens advokatkostnader om du förlorar tvisten.

 

Comments are closed.